Ślady w lasie (3)

Opis

Pięć błękitnych goździków

 

Smutny finał (4)

"Smutny finał" (4)

Po nowo uzyskanych informacjach mjr Żbik i mjr Mirecki dochodzą do wniosku, iż inż. Żak prowadzi podwójną grę. Postanawiają otoczyć go "opieką". Mjr Mirecki podając się za człowieka z centrali umawia się na spotkanie z inż. Żakiem. Podczas tego spotkania mjr próbuje zdobyć informacje na temat powiązań inż. Żaka. Następnego dnia mjr Żbik odwiedza inż. Żaka. Prowokuje go do działania informacją o rzekomej śmierci Olimpskiej. Inż. Żak nieświadomie doprowadza śledzących go mjr Żbika i mjr Mireckiego do domu położonego w okolicach Torzymia. Po wyjaśnieniu nieporozumień pomiędzy pracodawcami a inż. Żakiem, milicja przystąpiła do aresztowania. Podczas rewizji domu odnajdują na strychu uwięzioną Marię Olimpską.