`St. Marie` wychodzi w morze ... (1)

Opis

Ślady w lasie (3)

 

Nie odebrany telegram (2)

"Nie odebrany telegram" (2)

W skrzynce na listy Olimpskiej milicja znajduje nie odebrany telegram wzywający ją do przyjazdu do chorej ciotki zamieszkałej właśnie w Lulowie. Jak się okazuje, ciotka takiego telegramu nie wysyłała i nie widziała się ze swoją siostrzenicą. Tak więc każdy kolejny trop prowadzi donikąd i w dalszym ciągu sprawa zaginięcia marynarza i dziewczyny pozostaje nie wyjaśniona. Po kolejnym przybyciu do Gdyni statku "St. Marie" mjr Żbik odwiedza kapitana. Z jego relacji wynika, że Jurgen studiował w swoim czasie chemię i interesował się paliwami do silników okrętowych. Do myślenia daje fakt, że Olimpska jest studentką chemii, a również pracownikiem Instytutu Paliw Płynnych.